თანხის და ნივთის დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის ონლაინ შეძენისას, ნივთის მიღებიდან 3 დღის ვადაში, რაიმე
დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, ნივთი ექვემდებარება გადაცვლას ან დაბრუნებას.

  • ნივთის გადაცვლის შემთხვევაში, ნივთის გადაცვლა ხდება დაბრუნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
  • ნივთის დაბრუნების შემთხვევაში, თანხის დაბრუნება ხდება 3 სამუშაო დღის ვადაში, მომხმარებლის მიერ მოწოდებული საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით.
  • ვებ გვერდზე შეძენილი ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის შემთხვევაში მიწოდების თანხას იხდის მომხმარებელი.
  • პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში, დეტალების დასაზუსტებლად შეგიძლიათ მიმართოთ ვებ გვერდის ადმინისტრაციას: Support@Hoco.Ge ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე : 511-144-226

ნივთის დაბრუნების ან გადაცვლის პოლიტიკა არ ვრცელდება:

  • პროდუქციიც მექანიკურ დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია დენის ძაბის ცვალებადობის შედეგად, აგრეთვე დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია წყლის, ნესტის, დავარდნის ზემოქმედებით.
  • არასწორი ექსპლუატაციით დაზიანებაზე, ან თუნდაც “ჰოკო ჯორჯია”-ს მიღმა მექანიკური ჩარევის შემთხვევაში.

მობილური ტელეფონის შემთხვევაში, აღნიშნულ პირობებს დაემატება შემდეგი:

  • IMEI ან სერიული ნომრის არანაკითხვადობისას, სანამ არ დადგინდება პროდუქტის დაზიანების მიზეზი.
  • თანმხლებ აქსესუარებზე (მაგ: დამტენი, კაბელი და ა.შ).